Merak Edilenler

Özbekistan hakkında bunları biliyormusunuz :

  • Her biri açık hava müzesi gibi 4.000’den fazla tarihi “bölge” sayesinde, dünyaca tanınan Mısır, Hindistan, Antik Yunan ve Roma ile eşdeğer bir mirasa sahiptir.
  • Her biri açık hava müzesi gibi 4.000’den fazla tarihi “bölge” sayesinde, dünyaca tanınan Mısır, Hindistan, Antik Yunan ve Roma ile eşdeğer bir mirasa sahiptir.
  • Efsanevi İpek Yolunun iki önemli şehri, dünyanın en eski şehirlerinden 2750 yıllık Semerkand ve Orta Asya'nın din, ticaret ve bilim merkezi olan 2500 yıllık Buhara, UNESCO tarafından Dünya mirası listesine alınmıştır.
  • İpek yolunun bir başka önemli durak yeri ve Orta Asya'nın en büyük şehri Taşkent ise, Bilim ve Kültür Teşkilatı ISESCO tarafından 2007 yılında '' İslam Dünyasının Kültür Başkenti '' olarak ilan edilmiştir.
  • Müslümanlar için önemli yerler arasında yer alır. Imam el-Maturidi, Imam el-Buhari, Şah-ı Nakşibendi, Abdülhalik Gücdüvani gibi pek çok büyük din adamını yetiştirmişir. Topraklarında yüzbinlerce evliya yatmaktadır.
  • El-Fergani, Abu Ali İbn-i Sina, Abu Raikhan Biruni, Muhammed El-Farabi, Mirza Ulugbek, Ali Kuşçu, Muhammad Al-Harezmi gibi hepsi de dönemlerinin en ünlü ve yetkin bilimadamlarına ev sahipliği yapmıştır.
  • Semerkand’ı başkent yaparak büyük bir imparatorluk kuran Timur, 1402 Ankara savaşında Yıldırım Bayezıd’ı yendikten sonra Osmanlı imparatorluğu yıkılmanın eşiğine gelmiştir.

Orta Asya bölgesinde 2000 yıldır pamuk yetiştirildiği bilinmektedir. Amuderya, Sırderya, Kaşkaderya ve Surhanderya nehirlerinin suları ile sulanan ovalarda dünyanın en kaliteli pamuğu yetiştirilir. Son 20 yıl içerisinde Özbekistan’da pamuk ekimi için 80 milyon km2 arazi kullanıldı. Özbekistan köylerine dağılmış pamuk, bembeyaz rengiyle bu ülkede değişik bir peyzaj oluşturur.
Pamuğun 130 ayrı tipinin yetiştirildiği Özbekistan’da, tarım uzmanlarının başarısı takdirle karşılanmaktadır. Önceleri çok önemli olan kuraklık sorununu çözmek amacıyla devlet denetiminde büyük sulama projeleri gerçekleştirilmiştir.
Dünyanın üçüncü büyük pamuk üreticisi olan Özbekistan’da, toplam tarımsal üretimin % 40’ını oluşturan pamuk, kolektif ve kamu çiftliklerinde üretilmektedir.
Yetiştirilen pamuğun 3/4’ü dış ülkelere ihraç edilmektedir. Geri kalan kısmı ise Özbekistan’da işlenmektedir. Özbekistan’da işlenen pamuğun bir tonundan üç bin metre pamuklu kumaş, 100 litre pamuk yağı ve 150 -200 kg. tutarında hayvan yemi ve diğer mahsuller elde edilir. Bu da gösterir ki, pamukçuluk hem zirai ve hem de sınai alanda önemli bir hammaddedir.
Özbekistan üretilen pamuk ipliğinin % 15’ini kullanıyor, önemli bir bölümü ihraç ediliyor ve bu da döviz gelirinin en önemli kaynağı. Özbekistan’ın pamuk ihraç ettiği başlıca ülkeler İsviçre, İngiltere, Hollanda, Güney Kore, Polonya ve Rusya Firmaları Özbekistan’da faaliyet gösteriyorlar.
1993’ten beri Özbek pamuğu dış ülkelere yeni standartlarda sevk ediliyor.1993’den beri pamuk ipliği ihracat sevkıyatı 578.300 tondan 1995’te 705.500 tona ulaştı.1990’dan önce Özbekistan tekstil ihtiyaçları için özellikle Doğu Avrupa ülkeleri ve SSCB Cumhuriyetlerine pamuk ipliği sevk ediyordu.
Pamuk kalite değerlendirme sistemi dünya standartlarından farklılık gösteriyordu. Şimdi Özbekistan pamuk ipliğinin sınıflandırılması için yeni standartlar uygulanıyor.
Özbek sevkıyatının ana hacmi demiryolu ulaştırması ile yapılıyor. Pamuk ipliği yabancı ülkelere özellikle Karadeniz, Ilichyovsk, Odessa ve Nikolaev limanları yoluyla sevk ediliyor. 1994’ten beri pamuk ipliği sevkıyatı karayoluyla Türkiye ve İran’daki limanlara taşındı.
Bugün Özbekistan BDT ülkeleri arasında tohum seçimi koordinasyon konseyi üyesidir.

Türk işadamları ve Özbekistan hükümeti arasında bugüne kadar otel inşası ve işletmeciliği, enerji nakil hatları ve çelik konstrüksiyon imalatı için tesis kurulması, mevcut maden ve cevher işleme tesisi ortak işletilmesi, motor, deri fabrikaları işletimi, bal ithalatı, iplik- dokuma tesisi yatırımı, blue-jean imalatı, reklam ve halkla ilşikiler ve benzeri konular da işbirliği kararları alınmıştır.
Bugüne kadar kimyasal boyalar, çocuk oyuncakları, tüketim malları, tekstil, konfeksiyon, inşaat malzemesi, temel ihtiyaç maddeleri üretimi ve ticareti, yün, pamuk, kürk,deri işlemeciliği, Özbekistan elişi ürünlerinin yurt içi ve dışında pazarlanması, fuar organizasyonu, turizm, mobilya, dikiş makinası, kereste, gıda ürünleri ithalat ve ihracatı, danışmanlık ve teknik servis konularında Türk-Özbek ortak yatırımları resmiyet kazanmıştır.

Özbekistan, yeni bir tarihi sayfa açma dönemine girmektedir. Bağımsızlık dönemlerinde, ülke kalkınma sürecini içinde olup reform ve toplumu yenileme konularında yoğun bir çalışma temposunda tüm hayati alanlarında radikal değişikleri yapmaya çalıştı. Bağımsızlığının ilk on yıllık sürecindeki global reformlar – egemen bir devlet temelleri oluşturulması, yapısal ekonomik reformları, özel mülk reformları – piyasa ekonomsinin oluşturulmasına yönelik Özbek Modelinin aşamalı uygulanması sonucunu yansıtmaktadır.
Reformlarda elde edilen önemli bir başarılardan birisi de vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirilmesi, modern toplum için gerekli olan esnaf ve teşebbüs faaliyetleri gibi özelliklerin şekillenmesi olmuştur. İnsanlar arasındaki mantalite düşüncelerinın ve onların hayata bakış açılarının değişmesi – geri dönüşümsüz özeliğine sahip olan reformların başarıya ulaşmasının garanti olmakla beraber sosyal ilişkilerinin liberalleştirilmesi, ekonomik gelişmesi ve üretimin modernize edilmesi için önemli koşuldur.
Özbekistan şu anda sosyo-ekonomik göstergeleri kapsamında BDT ve Orta Asya ülkeleri içinde liderlik konumunu korumaktadır. Özbekistan büyüme oranı BDT ülkeleri içinde en yüksek değeri elde etmiştir. Özbekistan, çok deneyimli uzman kadrosu ve önde gelen bilimsel araştırma ve kaynaklarına sahip olan geniş çapta bilimsel fonu kapsayan büyük bir bilim merkezi konumunda olduğu söylenebilir. Ülke nüfusunun yüzde 99.4’ü iyi bir eğitim düzeyine sahiptır. Ülkenin doğal kaynakları, doğrudan yabancı yatırımcıları teşvik eden anahtar unsurdur.

Özbekistan’da toplu taşıma çok gelişmiştir. Siz şehirlerde seyahat ederken otobüs, tramvay, troleybüs, metro gibi toplu taşıtlardan da yararlanabilirsiniz. Taşkent metrosu Orta Asya’nın tek metrosu sayılmaktadır.
Özbekistan, Büyük İpek Yolu üzerinde bulunan Semerkand, Buhara, Hive ve Taşkent şehirlerinin sayesinde bütün dünyayı etkileyen ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Bu sebeple de birçok ürün ve eseri dünyaca meşhurdur. Bunların arasında ipek giysiler, eşsiz el işleri, minyatür, çini eserleri, halılar yeralmaktadır. Bu ürünleri başta pazarlar olmak üzere birçok yerden bulabilirsiniz. Özbekistan’daki pazarlar haftanın 6 günü açıktır.
Özbekistan Cumhuriyeti, Orta Asya’nın orta kesimindedir. Güneybatıdaki Ceyhun ile (Amuderya) kuzeydoğudaki Seyhun (Sırderya) ırmakları arasında uzanan toprakların büyük bölümünü kapsar. Kuzey ve kuzeybatıda Kazakistan, doğu ve güneydoğuda Kırgızistan ve Tacikistan, güneybatıda Türkmenistan, güneyde ise Afganistan’ın küçük bir bölümüyle çevrilidir. Özbekistan sınırlarına en yakın sayılan deniz Hazar denizidir.
Türkiye’yle karşılaştırıldığında iki ülke arasında sosyal ve kültürel açıdan birçok
benzerlik vardır. Özbekistan Türk dünyasının bir parçası olduğu için Türkiye’den gelen
misafirler en başta dil konusunda zorluk çekmezler. Dil konusu aşıldıktan sonra geride
kalan konularda anlaşmak zor değildir.
Özbek yemekleri daha çok et ağırlıklı olduğu için bazı misafirlerimiz için ağır gelebilir. Ama misafirlerin istek ve arzularına göre çeşitli yemekler yapılabilir.
Yurt dışından gelen misafirlere kolaylık sağlamak için onların kaldıkları otellerde döviz büroları açılmıştır. Bu döviz bürolarında yabancı ülke paraları ülke parasına çevrilebilir. Ama bilmeniz gereken önemli bir detaylardan biri de Özbekistan sum’u ülkeden çıkarken geri iade edilemiyor. O yüzden ihtiyacınız kadar para bozdurmanızda yarar var.

Kaynak: sihirlihali.com dan alınmıştır.